05324625226 Reşadiye Mah. Salih Omurtak Cad. No:131/1 Çorlu / Tekirdağ 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Aşağıdakilerden hangisi vücut sistemi faaliyetleri içerisinde yer alır?

A ) Kanın vücutta dolaşımı

B ) Besinin midede sindirilmesi

C ) Kalbin kanı pompalaması

D ) Böbreklerin kanı süzmesi


Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A ) Banketten gitmeli

B ) Takip mesafesini artırmalı

C ) Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli

D ) Acil uyarı ışıklarını yakarak derhâl durmalı

Dizel motorlarda silindirlere ne doldurulur?

A ) Motorin-hava karışımı

B ) Sadece hava

C ) Benzin-hava karışımı

D ) Yağ

Kasıt unsuru olmaksızın meydana gelen, insanları ve çevreyi olumsuz yönde etkileyen, çoğunluğu doğal kaynaklı olan olay aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A ) Kaza

B ) Felaket

C ) Afet

D ) Yıkım

Tarifeli yolcu ve kargo taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri aşağıdakilerden hangisine uymak zorundadır?

A ) Zaman tarifesine

B ) Ücret tarifesine

C ) Taşıma güzergahı

D ) Hepsi

Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur?

A ) Trafik denetimlerinde göstermek

B ) Kazalarda ilk yardımda kullanmak

C ) Araç muayenelerinde göstermek

D ) Araç donanımını tamamlamak

Acil durumlarda binanın hızlı ve emniyetli bir şekilde tahliyesini sağlamak için bir yılda kaç defa acil tahliye tatbikatı yapılır?

A ) 4

B ) 3

C ) 1

D ) 2


Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

A ) Yalnız 3

B ) 1 ve 2

C ) 2 ve 3

D ) 1, 2 ve 3

Kara yollarında can ve mal güvenliği yönün- den; trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Medeni Kanun

B ) Türk Ceza Kanunu

C ) Karayolları Trafik Kanunu

D ) 2872 Sayılı Çevre Kanunu

Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

A ) Araç uzunluğunun üç katı kadar

B ) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar

C ) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar

D ) Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dâhil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

A ) 6

B ) 7

C ) 8

D ) 9

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?

A ) Huzursuzluk

B ) Baş dönmesi

C ) Dudak çevresinde morarma

D ) Ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk

Banket için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) Tırmanma şeridi olduğu

B ) Zorunlu hallerde taşıtlarca da kullanılabileceği

C ) Ağır taşıtların kullanımı için ayrıldığı

D ) İki yol arasında ayırıcı olduğu

Kamuya açık olan tesis ve işyerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

A ) 5

B ) 10

C ) 15

D ) 20

Deri ile birlikte deri altı organ ve dokuların yandığı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Birinci derece yanıklar

B ) İkinci derece yanıklar

C ) Üçüncü derece yanıklar

D ) Birinci ve ikinci derece yanıklar

Kaygan zeminlerde araç kullanırken aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A ) Takip mesafesi arttırılmalı, ani fren veya hızlanmadan kaçınmalı.

B ) Mümkün olduğunca hızlı giderek yolun kaygan zemini bir an önce geçilmeli.

C ) Sadece el freni kullanılmalı

D ) Yol ortalanarak diğer araçların geçmesine izin verilmemeli.

Haritalarda MAVİ renkle çizilmiş bilgiler aşağı- dakilerden hangileri için kullanılır?

A ) Yolları gösterir.

B ) Şehir merkezlerini gösterir

C ) Su ile ilgili detayları gösterir.

D ) Turistik yerleri gösterir.

Kaza yerinden acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ilk olarak bildirilir?

A ) Kazanın oluş şekli ve yol durumu

B ) Yaralıların durumu ve sayısı

C ) Otoların hasar durumu

D ) Arayan kişinin (kurtarıcı) kim olduğu

Araca her binildiğinde aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?

A ) Lastikler

B ) Hava filtresinin temizliğine,

C ) Polen filtresinin temizliğine

D ) Yağ filtresinin temizliğine

Karayolları Trafik Kanunu aşağıdaki ulaşım türleri veya yollarından hangisinde geçerli değildir?

A ) Karayollarında

B ) Karayolu dışındaki kamuya açık alanlarda

C ) Deniz yollarında

D ) Deniz ve göl üzerinde kamu hizmeti gören araçların karayolu araçlarına ayrılan kısımlarında


Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A ) Kamyon garajını

B ) Kamyonun giremeyeceğini

C ) Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini

D ) Kamyon için azami hız sınırlaması olduğunu

Isıtma ve havalandırma sistemlerinin kontrolü nasıl yapılmalıdır?

A ) Bir kaç dakika çalıştırılarak kontrol edilir.

B ) Kumanda düğmesinin yeri öğrenilir.

C ) Otobüsün her tarafını ısındığından ve hava- landığından emin olunur.

D ) Hepsi

19. Akümülatörün iki kutup başıı üzerine birden dokunacak Şekilde bir madeni parça konulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A ) Akümülatör kısa devre olur, patlar

B ) Akümülatör daha iyi şan eder

C ) Akümülatörün ömrü artar

D ) Akümülatörün ömrü artar

Aşağıdakilerden hangisi kalite ve müşteri memnuniyeti açısından önemlidir?

A ) Müşterinin isteklerinin karşılanması

B ) Müşterilere ürün hakkında bilgi vermek

C ) Müşteri tatmini

D ) Hepsi

Aksine bir işaret bulunmadıkça, yerleşim yerleri dışında, römorksuz arazi taşıtları ve motosikletler için azami hız saati kaç kilometredir?

A ) 50

B ) 60

C ) 70

D ) 80

Görev sırasında belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik ve kısıtlama ve yasaklamalarına bağlı olmamalarına ne denir?

A ) Geçiş hakkı

B ) Geçiş kolaylığı

C ) Geçiş üstünlüğü

D ) Geçiş önceliği

Yanık yerinde oluşan su toplaması (bul) keseciklerine müdahalede aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Patlatılıp, tentürdiyot sürülür

B ) Patlatılıp, yara açık bırakılır

C ) Patlatılmadan yara bölgesi soğuk tutulur

D ) Patlatılmadan ara bölgesi sıcak tutulur

Gerekli hallerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarda yolcu taşınabilmesi kuralı hangisidir?

A ) Araçta, yolcuların iniş ve binişlerini düzenleyen bir kişi bulundurulur

B ) Yere oturmaları sağlanır

C ) Aracın kasasından sıkı tutunmaları sağlanır

D ) Aracın kasasından sıkı tutunmaları sağlanır

Aracın hangi lastiklerine zincir takılır?

A ) Aracın tüm lastiklerine

B ) Aracın ön lastiklerine

C ) Motordan hareket eden çekici yöndeki lastiklere

D ) Motordan hareket almayan lastiklere

Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinde alınması gereken önlemlerden değildir?

A ) Kaza yerinin en az 150 metreden görülecek şekilde reflektör veya ışıklı cihaz koyma

B ) Kaza yapan aracın kontağını kapatarak motoru devreden çıkarmak

C ) Etrafa ateş yakarak dikkat çekmek

D ) Aracın devrilme ve yanma ihtimaline karşı önlem almak

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

A ) Kalp

B ) Akciğerler

C ) Pankreas

D ) Böbrekler

Kalp masajı uygulama bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Göğüs kemiğinin alt uç 1/3’lük kısmı

B ) Göğüs kemiğinin üst uç 1/3’lük kısmı

C ) Kaburganın sol alt kısmı

D ) Kaburganın sağ alt kısmı

Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

A ) Trafik suçu

B ) Trafik terörü

C ) Trafik kusuru

D ) Trafikten men

Boğulmuş motoru çalıştırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Debriyaj pedalına basılarak marş yapılır

B ) Gaz pedalına sonuna kadar basılarak marş yapılır

C ) Fren pedalına basılarak marş yapılır

D ) El freni çekilerek marş yapılır

Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A ) Motorun hararet yapmasına

B ) Motor devrinin yükselmesine

C ) Klimanın düzensiz çalışmasına

D ) Akünün kısa zamanda bitmesine

Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde trafik kazalarında can ve mal kaybının, gelişmiş ülkelerden daha fazla olmasının nedenlerinden değildir?

A ) Trafik kurallarına uyulmaması

B ) Ülkemizde iklim şartlarının daha farklı olması

C ) Dikkatsiz ve sorumsuz araç kullanılması

D ) İlk yardım eğitimine gereken önemin verilmemesi

Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?

A ) Konuşabilmesi

B ) Renginin morarması

C ) Nefes almasının durması

D ) Acı çekip ellerini boynuna götürmesi

Aracın sinyal lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Konjektör arızalıdır

B ) Alternatör arızalıdır

C ) Bujiler arızalıdır

D ) Flâşör arızalıdır

En hafif olup, iz bırakmayan yanıklar aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Birinci derece yanıklar

B ) İkinci derece yanıklar

C ) Üçüncü derece yanıklar

D ) Birinci ve ikinci derece yanıklar

Su ile soğutmalı motorlarda, soğutma sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Karbüratör

B ) Alternatör

C ) Hararet (ısı) göstergesi

D ) Dinamo

Başa alınan bir darbe sonucu kulak veya burundan kar geliyorsa kazazedeye aşağıdakilerden hangi pozisyon verilir?

A ) Oturtularak, burun ve kulağa basınç uygulanır

B ) Yüz üstü yatırılır, buruna basınç yapılır

C ) Kan akan kulak altta kalacak şekilde yan yatırılır

D ) Kan akan kulak üstte kalacak şekilde yan yatırılır

Aşağıdakilerden hangisi çevrenin korunması için alınacak tedbirlerden biri değildir?

A ) Küçük silindir hacimli otomobil kullanılması

B ) Aynı güçte olan taşıtlardan hafif olanın tercih edilmesi

C ) Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun durdurulması

D ) Yürüyerek gidilebilecek yere herhangi bir araçla gidilmesi

Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesi- dir?

A ) Sürücü belgesi

B ) Araç imalat belgesi

C ) Araç tescil belgesi (ruhsatname)

D ) Servis bakım belgesi

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

A ) Zırhlı taşıt

B ) Kamu hizmeti taşıtı

C ) Organ nakil araçları

D ) Umum servis araçları

Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?

A ) Öfke

B ) Sabır

C ) İnatlaşma

D ) Aşırı tepki

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarındandır?

A ) Şaft

B ) Kısa rot

C ) Rot başı

D ) Distribütör

Araçtaki kornanın aşağıdaki hallerden hangisinde kullanılması zorunludur?

A ) Görüşün yetersiz olduğu kavşak, tepe üstü ve dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermek için

B ) Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerini harekete hazırlanmasını sağlamak için

C ) Dönüş sırasında, karşıya geçen yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemek için

D ) Varsa bisiklet yolundaki bisikletlerin taşıt yoluna girmelerini önlemek için

Marşa basıldığında marş motoru çalışmaz, korna da çalışmaz ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Benzin otomatiği arızalıdır

B ) Bujiler çalışmıyordur

C ) Yağ pompası arızalıdır

D ) Akümülatörün kutup başları gevşektir

Kesik kesik çizilmiş olan yol çizgisi boyunca aşağıdaki hareketlerden hangisi yapılabilir?

A ) Kurallara uymak suretiyle iki şerit birden kullanılabilir

B ) Kurallara uymak şartıyla öndeki araçlar geçebilir

C ) Şeritlerden hangisi daha düzgün ise o şeritten gidilir

D ) Hiçbir sebeple bir şeritten diğerine geçilmez

Burkulmalar için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Burkulan bölge üzerine sıcak tatbik edilir

B ) Burkulan bölge üzerine soğuk tatbik edilir

C ) Burkulan bölge kalp seviyesinden aşağıda tutulur

D ) Burkulan bölgeye sıcak masaj yapılır
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?