05324625226 Reşadiye Mah. Salih Omurtak Cad. No:131/1 Çorlu / Tekirdağ 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

• İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir. • Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir. • Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır. • Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar. • Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?

A ) Rentek manevrası

B ) Ayak bileklerinden sürükleme

C ) Koltuk altından tutarak sürükleme

D ) İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma


Şekildeki trafik işaret levhası görülünce ne yapılır?

A ) Hız artırılır, geçme yasağına uyulur

B ) Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur

C ) Hız sabit tutulur,geçme yasağına uyulur

D ) Yolda heyelan olup olmadığına bakılır

Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılmalıdır?

A ) Yolun trafiğe kapamak üzere olduğunu ikaz eder, durup beklenir

B ) Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu ikaz eder, harekete hazırlanılır

C ) Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu ikaz eder, durmadan geçilir

D ) İkaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesini gerektirir

Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

A ) Rentek manevrası

B ) Heimlich manevrası

C ) Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi

D ) Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarındandır?

A ) Marş motoru

B ) Amortisör

C ) Rot

D ) Aks

Araçlarda hangisi birinci derece güvenlik ekipmanıdır?

A ) Lastikler,

B ) İlk yardım çantası,

C ) Boyun Korsesi,

D ) Yangın söndürme cihazı,

Sizi geçmek isteyen bir sürücünün geçiş işaretini alınca ne yapmak zorundasınız?

A ) Yol İki şeritli ve iki yönlü ise sağa yanaşır, yol çok şeritli ise bulunduğum şeridi izlerim.

B ) Geçmek isteyen sürücüye dönüş lambalarımla geç işareti verir hızımı azaltırım

C ) Geçmek isteyen sürücüye yolun müsait olduğunu bildirir ve bankete çıkarım

D ) Geçişin emniyetli olması için durur beklerim

Radyatöre konulacak su nasıl olmalıdır?

A ) Temiz ve yağlı

B ) İçilecek temizlikte

C ) Temiz saf su

D ) Temiz ve asitli

Tahrikli (motordan hareket alan) tek dingil için azarni ağırlık kaç tondur?

A ) 10

B ) 12

C ) 11,5

D ) 14

Kırmızı renkli tepe lambası aşağıdaki araçlardan hangilerinde bulunur?

A ) Koruyan ve korunan araçlarda

B ) Cankurtaran ve trafik hizmetlerine ait araçlardan

C ) İtfaiye ve sivil savunma hizmetlerine ait araçlarda

D ) Gabari ölçülerini aşan araçlarla bunlara eskortluk edenlerde

Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan parçaya - - - - denir. Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

A ) amortisör

B ) radyatör

C ) alternatör

D ) distribütör

Ağız-burun çevresi kanamalı yaralılarda solunum durmasında hangileri uygulanabilir? I. Holger - Nielsen yöntemi Il. Silvester yöntemi IlI. Ağızdan - ağza

A ) Yalnız I

B ) I-Il

C ) Yalnız II

D ) II-III

Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olun- madığını gösterir?

A ) Öfke

B ) Sabır

C ) İnatlaşma

D ) Aşırı tepki

Sağa ve sola dönüş manevralarında, aşağıdaki hareketlerden hangisi temel kuraldır?

A ) Sağa dönüşler geniş kavisle, sola dönüşler dar kavisle yapılır

B ) Sağa dönüşler dar kavisle, sola dönüşler geniş kavisle yapılır

C ) Sağa ve sola dönüşler, yol ve trafik durumuna göre geniş veya dar kavisle yapılır

D ) Sağa ve sola dönüşler, kavşağın kontrollü veya kontrolsüz olduğuna göre yapılır

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle bir- likte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Yüklerin bağlanması

B ) Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtul- ması

C ) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması

D ) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması

Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?

A ) 80

B ) 90

C ) 100

D ) 110

Kazazedelerin araçtan çıkarılması esnasında yapılan yanlışlıkiar sonucu omuriliğin zedelenmesi durumunda ne olur?

A ) Vücudunun bir bölümünde felç meydana gelir

B ) Hazımsızlık meydana gelir

C ) Bulantı olur

D ) İç kanama meydana gelir

Aşağıdaki durumlardan hangisi sürüş esnasında sürücünün reflekslerinin zayıflamasına yol açar?

A ) Düzenli ve yeterli uyku uyumak

B ) Araç kullanmadan önce alkol almak

C ) Çalışma ve dinlenme sürelerine uymak

D ) Hız kuralarına uymak

I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir. II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır. Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) I. doğru, II. yanlış

B ) I. yanlış, II. doğru

C ) Her ikisi de doğru

D ) Her ikisi de yanlış

Çekilen veya çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olabilir?

A ) 2

B ) 3

C ) 4

D ) 5

Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?

A ) Şaft

B ) Balans

C ) Avans

D ) Rot

Zorunlu bir durum olmadıkça aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Park etmenin yasak olduğu yerlerde duraklama yapmak

B ) Duraklamanın yasak olduğu yerlerde durmak

C ) Eğimli yol kesimlerinde durmak, duraklamak ve park etmek

D ) Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürmek

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetler- de çalışan/çalıştırılan şoförlerden “büyük otobüs” kulla- nanların kaç yaşından gün almış olmaları şarttır?

A ) 18

B ) 24

C ) 2

D ) 28

Gece bir aracı sallayıp geçmek istediğinizde bu araca yaklaştığımız sırada yan yana gelinceye kadar hangi ışıklarınızı kullanmak zorundasınız?

A ) Yakını gösteren ışıkları

B ) Ön ve arka park ışıklarını

C ) Ön ve arka dönüş ışıklarını

D ) Sis şıklarıyla, acil uyarı ışıklarını

Bir kaza durumunda ilk yardım nerede uygulamaya başlanır?

A ) Hastanenin acil servisinde

B ) Kazanın olduğu olay yerinde

C ) Sağlık ocağında

D ) Cankurtaranda

Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?

A ) Şişlik

B ) Kızarma

C ) İşlev kaybı

D ) Hareket ile azalan ağrı

Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği “hızlandırma” talimatıdır?

A )

B )

C )

D )

Kendiliğinden burnu kanayan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Yüzü sıcak su ile yıkanır

B ) Saçı çekilerek kafa arkaya eğilir

C ) Yüz ve ense soğuk su ile yıkanır, burun sıkıştırılır

D ) Hiçbir şey yapmadan hekime götürülür

Vantilatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Radyatördeki suyu ısıtmak

B ) Radyatördeki suyu soğutmak

C ) Kalorifer suyunu ısıtmak

D ) Motor yağını ısıtmak

Araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası aşağıdakilerden hangisidir? I- Kriko ile araç kaldırılır II- Bijon somunları gevşetilir III- Jant kapağı çıkartılır IV- Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır V- Bijon somunları sökülür

A ) I – II – III – IV – V

B ) IV – III – II – I – V

C ) III – I – II – V – IV

D ) I – III – II – V – IV


Şekildeki 1 ve 2 nolu araçların bulundukları karayollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A ) Bağlantı yolu, Tali yol

B ) Anayol, Tali yol

C ) Bölünmüş karayolu, Bağlantı yolu

D ) İki yönlü karayolu, Tek yönlü karayolu


Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?

A ) Yükseklik

B ) Uzunluk

C ) Genişlik

D ) Ağırlık

Karlı yüzeylerde hangi lastik tipi daha etkin tutunma sağlar.

A ) Kar tipi dar tabanlı lastik.

B ) Kar tipi geniş tabanlı lastik.

C ) Dar tabanlı havası doğru şişirilmiş lastik

D ) Geniş jantlı modifiye lastik.

Kanamayı durdurmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz?

A ) Kanayan bölgeye baskı uygulamak

B ) Kanayan bölgeyi hafifçe sallamak

C ) Kanayan bölge kol ve bacaklarda ise kalp düzeyinden yukarıya kaldırmak

D ) Turnike uygulamak

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebeplerindendir?

A ) Kullanılan araçtaki arıza

B ) Çevre şartlarındaki elverişsizlik

C ) İklim şartlarındaki elverişsizlik

D ) İnsanların kural dışı araç kullanması

Stres insan vücudunun içten ve dıştan gelen uyaranlara karşı göstermiş olduğu bir dengeleme çabasıdır. Bu tanıma göre stres en basit anlamda nedir?

A ) Zorlanma

B ) Algı

C ) Duyum

D ) Empati

Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş motorlu taşıtı süren kişiye ne denir?

A ) Şoför

B ) Sürücü

C ) Araç sahibi

D ) İşleten

Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş es- nasında ne gibi sorunlarla karşılaşılır?

A ) Geçilecek aracın sürücüsünün ikaz edilerek, geçmek arzusunu bildirmek zorlaşır

B ) Yük arkaya doğru yüklendiğinden direksiyon hâkimiyeti zorlaşır ve yakıt sarfiyatı artar.

C ) Motorun soğutması aksak olur hareket artar.

D ) Karayolunun bozulmasına neden olur.

Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Alternatör kömürü kurum bağlamıştır

B ) Dinamo kolektörü kurum bağlamıştır

C ) Bujiler kurum bağlamıştır

D ) Konjektör kurum bağlamıştır

Aşağıdakilerden hangisi kafa içi yaralanmasının belirtilerindendir?

A ) Bulantı, kusma

B ) Boyunda şişme

C ) Nabızın güçlü atması (kolay hissedilmesi)

D ) Öksürme ile gelen köpüklü kan

Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Aracın motorunu çalıştırabilmek

B ) Aracın hareket etmesini engellemek

C ) Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek

D ) Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak

Kazazedenin elektrik akımından kurtarılması esnasında hangisinin yapılması doğrudur?

A ) Çıplak elle ıslak metal malzemelere dokunmak

B ) Akımı kesmeye vakit kaybetmeden kazazedeyi çekerek kurtarmak

C ) Tahta veya plastik malzeme kullanarak kazazedeyi akımdan kurtarmak.

D ) Kazazedenin metal bir yüzeyle temasını sağlamak

Aksine bir durum yoksa sürücü kırmızı ışıkta ne yapmalıdır?

A ) Aracını durdurmalıdır.

B ) Durmadan geçmelidir.

C ) Gelen araç yoksa dikkatli geçmelidir.

D ) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmelidir.

Ticari araç sürücüsü yüklediği yük ile ilgili olarak düzen- lenen sevk mektubunda yer aldığını iş öncesi aşağıdaki- lerden hangisini kontrol eder?

A ) Yükün özelliğinin tarifi, ambalaj şekli ve tehlikeli yük- ler söz konusu olduğunda bunların herkesçe anlaşılacak şekilde tarifi

B ) Taşıma ücretleri (taşıma bedeli, ek giderler, gümrük re- simleri ve mukavelenin akdinden teslime kadar yapılan ödemeler

C ) Aksine olabilecek herhangi bir hükme bakılmaksızın ta- şımanın bu taşıma sözleşme hükümlerine tabi olduğunu bildirir not

D ) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait özelliklerdendir?

A ) Kazaların hepsini önceden tahmin etmek

B ) Kazalar aniden meydana gelmez

C ) Kazalara karşı önlem almak mümkün değildir

D ) Kazalar karşı önlem alınarak çoğu önlenebilir

Platin, meme yapmış ise aşağıdakilerden hangisi arızalanmış olabilir?

A ) Meksefe (kondansatör)

B ) Kontak anahtarı

C ) Konjektör (regülatör)

D ) Buji

Yeşil Kart Sigortasının tanımı aşağıda sunulan maddelerden hangisidir?

A ) Kasko Sorumluluk Sigortasının yurtdışında geçerli olan şeklidir.

B ) Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasının yurtdışında geçerli olan şeklidir.

C ) Yangın Sigortasının yurtdışında geçerli olan şeklidir.

D ) Taşıyıcı Mali Sorumluluk sigortasının yurtdışında geçerli olan şeklidir.


Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Arkasından gelen bir başka sürücünün kendisini geçmeye başlamış olması

B ) Kara yolunun öndeki araç için güçlük yaratmayacak şekilde geçişe uygun durumda bulunması

C ) Önünde giden sürücünün bir başka aracı geçme niyetini belirten uyarma işaretini vermiş bulunması

D ) İki yönlü yollarda karşıdan gelen trafik dâhil, yolu kullananların tümü için tehlike yaratacak şekilde kullanacağı şeridin görüşe kapalı olması


Şekildeki kara yolunda aşağıdakilerden hangisi şeridi ifade eder?

A ) 1numaralı taşıtın gidiş yönüne göre sağındaki çizgi

B ) 1, 2 ve 3 numaralı taşıtların seyrettikleri yol bölümleri

C ) 1 ve 2 numaralı taşıtlar arasındaki devamlı iki çizgi

D ) Taşıt yolu üzerindeki kesik çizgiler

Aşağıdakilerden hangisi trafik işareti değildir?

A ) Trafik ışıkları

B ) Yol çizgileri

C ) Klakson

D ) Trafik levhası
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?