05324625226 Reşadiye Mah. Salih Omurtak Cad. No:131/1 Çorlu / Tekirdağ 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Araçlarda hangisi birinci derece güvenlik ekip- manıdır?

A ) Lastikler

B ) İlk yardım çantası

C ) Boyun Korsesi

D ) Yangın söndürme cihazı

İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alana ne denir?

A ) Ekspres yol

B ) Sığınma cebi

C ) Kavşak

D ) Hemzemin geçit

Ağır vasıta araçlarda bulunan motor freni hangi durum- larda kullanılır?

A ) Aracı park etmek için

B ) Aracı yavaşlatmak için

C ) Motor hararetini düşürmek için

D ) Lastik basınç ayarı için

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişime örnektir?

A ) Bir öğretmenin öğrencisinin sorusunun yanıtını açıklaması

B ) Bir kamyon şoförünün dönmek için sağa sin- yal vermesi

C ) Bir müşterinin satıcıdan sattığı ürünle ilgili bil- gi alması

D ) Trafik polisinin ceza yazdığı sürücüye açıkla- ma yapması

Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir Ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen kara yoluna bölünmüş kara yolu denir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar bölünmüş kara yolunda bulunmaktadır?

A )

B )

C )

D )

Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?

A ) Üçgen reflektör

B ) İlk yardım çantası

C ) Yangın söndürme cihazı

D ) Sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası

I. Kazazedenin tedavi edilmesi II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

A ) I ve II.

B ) I ve III.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde - - - - yakılması mecburidir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A ) sis ışıklarının

B ) park ışıklarının

C ) yakını gösteren ışıkların

D ) uzağı gösteren ışıkların

Bir aracın eksoz dumanı siyah renkte çıkıyorsa aşağıdakilerden hangisine bakılır?

A ) Hava filtresine

B ) Yağ seviyesine

C ) Soğutma suyuna

D ) Vantilatör kayışına

Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

A ) Motor hararet yapar

B ) Motor suyuna yağ karışır

C ) Motor suyu soğur

D ) Motor hemen durur

Kalp durması halinde aşağıdakilerden hangisi ilk önce etkilenir?

A ) Kan dolaşımı

B ) Soluk alma

C ) Soluk verme

D ) Sindirim sistemi

Geçiş Üstünlüğüne sahip olan araçların birbiriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklarda geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar?

A ) İtfaiye -zabıta-trafik-sivil savunma-koruyan ve korunan araçlar

B ) Trafik -zabıta-itfaiye-cankurtaranı-sivil savunma koruyan ve korunan araçlar

C ) Cankurtaran-itfaiye-zabıta-trafik-sivil savunma- koruyan ve korunan araçlar

D ) Koruyan ve korunan-sivil savunma-trafik-itfaiye- cankurtaran araçlar

Kapalı karın yaralanmasında darbe alınan yere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Ağrı kesici merhem sürülür

B ) Alkolle masaj yapılır

C ) Sıcak su ile masaj yapılır

D ) Buz tatbik edilir

Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?

A ) Gabari

B ) Taşıma sınırı

C ) Dingil ağırlığı

D ) Azami ağırlık

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?

A )

B )

C )

D )

Kalp durmasının belirtilerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Vücut sıcaklığının yükselmesi

B ) Göz bebeklerinin küçülmesi

C ) Solunum sayısının artması

D ) Nabzın hissedilmemesi

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

A ) Tek yönlü kara yolu

B ) İki yönlü kara yolu

C ) Bölünmüş kara yolu

D ) Erişme kontrollü karayolu

Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A ) Dış kanamalarda, kanama gözle görülemez.

B ) Yaradan vücut dışına doğru olan kanamalar iç kanamalardır.

C ) Kanın vücut boşluklarına aktığı kanamalar,dış kanamalar olarak sınıflandırılır.

D ) Doğal deliklerden olan kanamalar; kulak,burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır.

Motorlu bisiklet ve motosikletlerde bulunan sürücü ve yolcuların “koruyucu başlık” ve gözlük kullanmaları konusundaki hükümlerden hangisi doğrudur?

A ) Sürücüler başlık ve gözlük, yolcular sadece başlık kullanmalıdır

B ) Sürücüler sadece başlık, yolcular gözlük ve başlık kullanmalıdırlar

C ) Sürücüler ile yolcular başlık ve gözlük kullanmak mecburiyetindedirler

D ) Sürücüler ile yolcuların gözlük ve başlık kullanmaları isteğe bağlıdır

Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi kaç yıldır?

A ) 2

B ) 3

C ) 4

D ) 5


Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

A ) Şok

B ) Koma

C ) Tam tıkanma

D ) Omurga yaralanması

Aşağıdakilerden hangisinin, çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler?

A ) Antifriz

B ) Motor yağı

C ) Fren hidroliği

D ) Akü elektroliti

Trafik kazalarında aşağıdakilerden hangisi doğrudan sürücüden kaynaklanan bir sebeptir?

A ) Aracın teknik bakım yetersizliği

B ) Havanın yağışlı olması

C ) Alkollü araç kullanılması

D ) Lastik patlaması

Haritalarda MAVİ renkle çizilmiş bilgiler aşağıdakiler- den hangileri için kullanılır?

A ) Yolları gösterir,

B ) Şehir merkezlerini gösterir

C ) Su ile ilgili detayları gösterir,

D ) Turistik yerleri gösterir

Yakıt otomatiği (pompası) aşağıdaki parçalardan hangilerinin arasında bulunur?

A ) Yakıt deposu ile karbüratör arasında

B ) Yakıt deposu ile hava filtresi arasında

C ) Yakıt deposu ile emme manifoldu arasında

D ) Yakıt deposu ile eksoz manifoldu arasında

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A )

B )

C )

D )

Bayılma sırasında aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

A ) Hareket

B ) Solunum

C ) Dolaşım

D ) Sindirim

Motorsuz bir taşıt ile motorlu bir aracın emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde aksine bir işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A ) Motorlu araç sürücüsü motorsuz taşıta

B ) Şeridi daralmış olan diğerine

C ) Sürücüler anlaşarak geçerler

D ) Motorsuz taşıt sürücüsü motorla araca

Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A ) Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin, ana yoldan geçen araçlara yol vermesi

B ) Dönüş yapan sürücülerin, doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi

C ) Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi

D ) Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi

Alkollü bir sürücüde aşağıdakilerden hangisi görülür?

A ) Dinç ve zinde olma

B ) Reflekslerinde zayıflama

C ) Manevra kabiliyetinde artma

D ) Aşırı hareketli ve uyumlu olma

Bayılmada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

A ) Şok pozisyonuna alınır

B ) Vücut sıcaklığı korunur

C ) Oturtulur

D ) Duyu organları dikkatle uyarılır

Motordaki aşınmaları hangi sistem önler?

A ) Soğutma

B ) Marş

C ) Yağlama

D ) Şarj

Aşağıdakilerden hangisi solunumun durması belirtilerindir?

A ) Nabız hissedilmez

B ) Kalp atışı hızlanır

C ) Göğüs hareketleri olmaz

D ) Solunum sayısı

Araç yükü aracın önünden kaç metre taşabilir?

A ) 1

B ) 3

C ) 5

D ) Taşamaz

Bujilere, ateşleme sırasına göre akım dağıtan parça aĢağıdakilerden hangisidir?

A ) Distribütör

B ) Karbüratör

C ) Konjektör

D ) Akümülatör

Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eli ile boğazını tutuyorsa, bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Zehirlenme

B ) Şok

C ) Koma

D ) Soluk yolunun yabancı cisimle tıkanması

Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoluna ne denir?

A ) Tek yönlü karayolu

B ) Çok yönlü karayolu

C ) İki yönlü karayolu

D ) Çok şeritli karayolu

Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

A ) Ayakları 45 cm yükseltilmeli

B ) Başı 30 cm aşağıya indirilmeli

C ) Hareket etmemesi sağlanmalı

D ) Kulağı temiz bir bezle tıkanmalı

Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?

A ) En sağdaki

B ) Ortadaki

C ) En soldaki

D ) Orta ile en sağdaki

Hareketin motordan tekerlere kadar iletilmesini sağlayan aktarma organlarının çalışma sırası, aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Debriyaj - Şaft - Vites kutusu - Diferansiyel - Aks

B ) Debriyaj - Vites kutusu - Diferansiyel - Şaft - Aks

C ) Debriyaj - Aks - Şaft - Diferansiyel

D ) Debriyaj - Vites kutusu - Şaft - Diferansiyel - Aks

Karlı yüzeylerde hangi lastik tipi daha etkin tutunma sağlar.

A ) Kar tipi dar tabanlı lastik.

B ) Kar tipi geniş tabanlı lastik.

C ) Dar tabanlı havası doğru şişirilmiş lastik

D ) Geniş jantlı modifiye lastik.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?

A ) Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak

B ) Geçme yasağı olan yerlerden geçmek

C ) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak

D ) Arkadan çarpmak

Park edilirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

A ) Aracın yanında gözcü bulundurulması

B ) Motoru durdurup el freninin çekilmesi

C ) Acil uyarı ışıklarının yakılması

D ) Aracı park yerindeki görevliye teslim etmesi

Aksine bir durum yoksa sürücü kırmızı ışıkta ne yapmalıdır?

A ) Aracını durdurmalıdır.

B ) Durmadan geçmelidir.

C ) Gelen araç yoksa dikkatli geçmelidir.

D ) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmelidir.

Bir kazazedenin, ambulansa hangi şekilde bindirmesi doğrudur?

A ) Sedyeye oturtulmuş olarak

B ) Boyunluk takılmış ve sedyeye yatırılmış olarak

C ) Ambulansa kadar yürütülerek

D ) El ve ayaklarından tutularak

Motor çalışmazken akümülatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yağlamayı sağlamak

B ) Diferansiyeli çalıştırmak

C ) Vites tertibatını çalıştırmak

D ) Işık ve özel alıcıları çalıştırmak

Aşağıdakilerden hangisi soğuk havalarda, silindire havanın az yakıtın fazla girmesini sağlar?

A ) Yakıt pompası

B ) Hava filtresi

C ) Jikle devresi

D ) Rölanti devresi

Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

A ) Tıbbi yardım istenmesi

B ) Burkulan bölgenin hareket ettirilmesi

C ) Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi

D ) Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarındandır?

A ) Marş motoru

B ) Amortisör

C ) Rot

D ) Aks

Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A ) Çok dikkatli olduğu

B ) Çok tecrübeli olduğu

C ) Trafik kuralına uymadığı

D ) Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?